UMTJ Consultancy Services Sdn. Bhd.

CONSULTANCY PROJECT

2022

Perkhidmatan Pembangunan Pelan Pengurusan Refugia Perikanan Bagi Spesis Udang Harimau di Kuala Baram, Sarawak.