UMTJ Consultancy Services Sdn. Bhd.

CONSULTANCY PROJECT

First Schedule Environmental Impact Assessment (S1eia) For Cadangan Pembinaan Skim Bekalan Air Di Genting Permai, Mukim Bentong, Daerah Bentong, Negeri Pahang Darul Makmur Oleh Seri Aliran Sdn Bhd (“The Project”) [Preparation Of Aquatic Study And Obtaining Approval From Jabatan Alam Sekitar Pahang (Doe Pahang]

Menjalankan kajian berkaitan Aquatic Study seperti: Organic Carbon Analysis, Phytoplankton dan Zooplankton identification, Fish Survey, dan Sediakan laporan kajian kepada Jabatan Alam Sekitar (DOE Pahang).

Shopping Basket